Mensys Online Shop

Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod - eBook (PDF)

Categorie:Algemeen - Digitale Boeken (eBoeken) Van:Helion
Auteur(s):Davey Shafik, Lorna Mitchell, Matthew TurlandBladzijden:304
Publicatie-jaar:2012 

<div align='center'><h4><b>Wykorzystaj najnowsze techniki programowania, dzi?ki którym osi?gniesz wy?szy poziom zaawansowania</b></h4></div><p>'<i><b>​Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod</i></b>' to ksi??ka przeznaczona dla programistów PHP, którzy znaj? ju? podstawy tego j?zyka i chc? rozwin?? swoje umiej?tno?ci, by tworzy? bardziej zaawansowane rozwi?zania. Znajdziesz w niej cenne rady, jak udoskonali? swoje  » Lees meer...

Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod - eBook (PDF)

Selecteer een of meer artikelen en klik dan op Bestellen. Aantallen kunnen op de volgende blz. gewijzigd worden.
Partnr.OmschrijvingEuro *Euro incl. BTW 
9781457173059 Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod - eBook (PDF) (digitale levering)8.6410.45

Alle prijzen zijn in Euro excl. BTW (21%, voor boeken 6%) en excl. verzendkosten.
Verzenden is gratis bij orders boven de 20 euro in Nederland, daaronder 5 euro excl. BTW.

E-mail of bel 085 40 19 16 0 voor licenties, upgrades en andere vragen.

<div align='center'><h4><b>Wykorzystaj najnowsze techniki programowania, dzi?ki którym osi?gniesz wy?szy poziom zaawansowania</b></h4></div><p>'<i><b>​Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod</i></b>' to ksi??ka przeznaczona dla programistów PHP, którzy znaj? ju? podstawy tego j?zyka i chc? rozwin?? swoje umiej?tno?ci, by tworzy? bardziej zaawansowane rozwi?zania. Znajdziesz w niej cenne rady, jak udoskonali? swoje aplikacje serwerowe, oraz wszystko, czego potrzeba do stosowania najefektywniejszych technik obiektowych, zabezpieczania kodu czy pisania programów idealnie spe?niaj?cych swoje zadania. W ka?dym rozdziale poznasz nowe sposoby wykonywania pewnych zada? oraz nowe teorie, le??ce u pod?o?a stosowanych przez Ciebie technik.</p> <p>Dzi?ki lekturze tej publikacji przemienisz si? ze sprawnego programisty w pewnego siebie in?yniera - stosuj?cego najlepsze praktyki programistyczne, pracuj?cego szybko i solidnie. Autorzy przedstawiaj? praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery! Je?li szukasz mo?liwo?ci scementowania ca?ej swojej wiedzy i chcesz zdoby? solidne podstawy, ta ksi??ka jest dla Ciebie.</p><p><b>Dowiesz si? z niej, jak:</b></p><ul><li>tworzy? profesjonalne dynamiczne aplikacje w oparciu o obiektowe wzorce programowania</li><li>u?ywa? zaawansowanych narz?dzi do oceny wydajno?ci programów, aby zmaksymalizowa? ich mo?liwo?ci</li><li>stosowa? nowoczesne techniki testowania, pozwalaj?ce uzyska? niezawodny kod</li><li>zabezpiecza? programy przed atakami zewn?trznymi przy u?yciu najskuteczniejszych technik</li><li>u?ywa? funkcji dost?pnych w bibliotekach i interfejsach programistycznych j?zyka PHP</li></ul><p>…i wiele wi?cej</p><div align='center'><h4><b>Praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, <br />które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery!</b></h4></div>