Mensys Online Shop

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe - eBook (PDF)

Categorie:Algemeen - Digitale Boeken (eBoeken) Van:Helion
Auteur(s):Christopher WellsBladzijden:248
Publicatie-jaar:2012 

<div align='center'><h4><b> Otwarte ?ród?a danych a bezpiecze?stwo aplikacji </b></h4></div> <ul><li> Jak zabezpieczy? przep?yw danych klient-serwer? </li><li> Jak strzec serwera aplikacji przed atakami? </li><li> Jak przewidzie? i przeciwdzia?a? potencjalnym zagro?eniom w dynamicznych aplikacjach? </li></ul><p> Otwarto?? i bezpiecze?stwo, utopijne po?šczenie s?ów, a zarazem nieodwracalna  » Lees meer...

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe - eBook (PDF)

Selecteer een of meer artikelen en klik dan op Bestellen. Aantallen kunnen op de volgende blz. gewijzigd worden.
Partnr.OmschrijvingEuro *Euro incl. BTW 
9781457173301 Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe - eBook (PDF) (digitale levering)6.988.45

Alle prijzen zijn in Euro excl. BTW (21%, voor boeken 6%) en excl. verzendkosten.
Verzenden is gratis bij orders boven de 20 euro in Nederland, daaronder 5 euro excl. BTW.

E-mail of bel 085 40 19 16 0 voor licenties, upgrades en andere vragen.

<div align='center'><h4><b> Otwarte ?ród?a danych a bezpiecze?stwo aplikacji </b></h4></div> <ul><li> Jak zabezpieczy? przep?yw danych klient-serwer? </li><li> Jak strzec serwera aplikacji przed atakami? </li><li> Jak przewidzie? i przeciwdzia?a? potencjalnym zagro?eniom w dynamicznych aplikacjach? </li></ul><p> Otwarto?? i bezpiecze?stwo, utopijne po?šczenie s?ów, a zarazem nieodwracalna przysz?o?? sieci internetowej. Wspó?dzielenie zasobów niesie ze sobš szereg zagro?e? na ró?nych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzie? potencjalne zagro?enia na etapie tworzenia aplikacji i zapobiec im, ni? pó?niej ?ata? dziury w oprogramowaniu. Ka?dy programista tworzšcy oprogramowanie sieciowe ostatecznie b?dzie musia? zmierzy? si? z niepo?šdanš ingerencjš majšcš swoje ?ród?o w sieci internetowej. Bšd? na to przygotowany i nie daj si? zaskoczy?, wykorzystaj wiedz? zawartš w tej ksiš?ce. </p><p> Ksiš?ka 'Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe' traktuje o zagro?eniach i sposobach zabezpiecze? aplikacji sieciowych, a szczególnie dynamicznych interfejsów API. Przeznaczona jest zarówno dla programistów zaczynajšcych przygod? z Ajaksem, jak i dla tych, którzy Ajaksa jeszcze nie znajš. Przyda si? ka?demu, kto stoi na stra?y bezpiecze?stwa aplikacji sieciowych, uczy bowiem, jak zapobiega? zagro?eniom w trakcie pisania aplikacji oraz jak przeciwdzia?a? im w ju? istniejšcym oprogramowaniu sieciowym. </p><ul><li> Bezpiecze?stwo aplikacji sieciowych </li><li> Technologie zabezpiecze? komunikacji klient-serwer </li><li> Zabezpieczenia na poziomie protoko?ów </li><li> Serwer WWW i zagro?enia p?ynšce z internetu </li><li> Zabezpieczanie otwartych zasobów danych </li><li> Bezpiecze?stwo interfejsów API </li><li> Zagro?enia bezpiecze?stwa w aplikacjach typu mushup </li></ul><div align='center'><h4><b> Twórz rozleg?e aplikacje sieciowe i zadbaj o ich bezpiecze?stwo? </b></h4></div>