Mensys Online Shop

ASP.NET 3.5. Programowanie - eBook (PDF)

Categorie:Algemeen - Digitale Boeken (eBoeken) Van:Helion
Auteur(s):Jesse Liberty, Dan Maharry, Dan HurwitzPublicatie-jaar:2012

<div align='center'><h4><b> Kompletne ?ród?o informacji na temat ASP.NET! </b></h4></div><ul><li>Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio?</li><li>Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ?</li><li>Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?</li></ul><p>Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele  » Lees meer...

ASP.NET 3.5. Programowanie - eBook (PDF)

Selecteer een of meer artikelen en klik dan op Bestellen. Aantallen kunnen op de volgende blz. gewijzigd worden.
Partnr.OmschrijvingEuro *Euro incl. BTW 
9781457173257 ASP.NET 3.5. Programowanie - eBook (PDF) (digitale levering)19.3823.45

Alle prijzen zijn in Euro excl. BTW (21%, voor boeken 6%) en excl. verzendkosten.
Verzenden is gratis bij orders boven de 20 euro in Nederland, daaronder 5 euro excl. BTW.

E-mail of bel 023 548 20 20 voor licenties, upgrades en andere vragen.

<div align='center'><h4><b> Kompletne ?ród?o informacji na temat ASP.NET! </b></h4></div><ul><li>Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio?</li><li>Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ?</li><li>Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?</li></ul><p>Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele rozwi?za?, a w?ród nich jedno wyj?tkowe — platform? .NET. Pozwala ona na wykorzystanie dowolnego obs?ugiwanego przez ni? j?zyka programowania do tworzenia dynamicznych, interaktywnych i atrakcyjnych rozwi?za? internetowych. Wybieraj?c platform? .NET, otrzymasz dost?p do wielu dodatkowych narz?dzi i — co najwa?niejsze — do wiedzy zgromadzonej przez ca?? u?ywaj?c? jej spo?eczno??. Niezliczona liczba stron, artyku?ów i osób ch?tnych do pomocy sprawia, ?e rozwi?zanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu staje si? ?atwiejsze.</p><p>Dzi?ki tej ksi??ce zdob?dziesz wiedz? pozwalaj?c? Ci na swobodne poruszanie si? w ?wiecie aplikacji internetowych opartych o .NET. Nauczysz si? w maksymalny sposób wykorzystywa? mo?liwo?ci ?rodowiska Visual Studio 2008, poznasz dost?pne kontrolki oraz sprawdzisz, do czego mo?e Ci si? przyda? ADO.NET. Ponadto odkryjesz tajemnice j?zyka LINQ i zasady, których przestrzeganie zapewni bezpiecze?stwo Twojej aplikacji. W kolejnych rozdzia?ach autorzy przedstawi? Ci metody tworzenia us?ug sieciowych, zwi?kszania wydajno?ci poprzez buforowanie oraz konfiguracji serwera IIS 7.0. Ksi??ka ta pozwoli Ci w ?atwy sposób wykona? pierwszy krok w ?wiat dynamicznych stron WWW, tworzonych z wykorzystaniem ASP.NET.</p><ul><li>Praca w zintegrowanym ?rodowisku programistycznym Visual Studio 2008</li><li>Podstawowe kontrolki oraz kontrolki pozwalaj?ce na dost?p do danych</li><li>Dost?p do baz danych z wykorzystaniem ADO.NET</li><li>Zastosowanie j?zyka LINQ</li><li>Gwarancja poprawno?ci danych</li><li>Zapewnienie bezpiecze?stwa aplikacji internetowej</li><li>Tworzenie stron wzorcowych</li><li>Przygotowanie us?ug sieciowych</li><li>Protoko?y i standardy us?ug sieciowych</li><li>Poprawa wydajno?ci poprzez zastosowanie buforowania</li><li>Konfiguracja serwera IIS 7.0 </li><li>Debugowanie kodu i ?ledzenie jego wykonania</li><li>Wdra?anie aplikacji w ?rodowisku lokalnym i globalnym</li><li>Przydatne skróty klawiaturowe</li></ul><div align='center'><h4><b> Poznaj mo?liwo?ci jednej z najpopularniejszych platform do tworzenia dynamicznych stron WWW! </b></h4></div>